Technická univerzita v Liberci

Přihláška ke studiu na Technické univerzitě v Liberci

Centrum dalšího vzdělávání
416 17 Liberec, Studentská 2, tel. 485 352 603, 604

Vyplňte následující formulář pro Vaše přihlášení ke studiu na Technické univerzitě v Liberci. Přílohy, které chcete odeslat, musí být ve formátu PDF, JPG nebo ZIP. Maximální povolená velikost přiložených souboru je 8MB. Povinné položky jsou označeny *
V případě nejasností nás kontaktujte na výše uvedeném telefonním čísle.

Osobní údaje
Adresa trvalého bydliště
Adresa, kam chcete posílat studijní materiály
Kontakty

# Pokud nezadáte svůj e-mail, bude vám automaticky vytvořen (nezbytné pro registraci ve školním systému)

Zaměstnání *

* Pedagogičtí pracovníci ať uvedou adresu školského zařízení, ve kterém pracují

Nejvyšší požadované dosažené vzdělání
Poznámka
Přílohy *

* Přílohy je možné zaslat také poštou, pokud nemáte přístup ke skeneru.

** Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Uchazeč spolu s přihláškou zašle buď kopii posledního dílu složenky typu A, nebo kopii výpisu z účtu, z které bude patrná provedená platba.

Poplatek zašlete na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB, a.s. Liberec, č. ú. 305806603, kód banky 0300, variabilní i specifický symbol musí být uvedený a do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jen Vaše příjmení a křestní jméno.
var. symbol 6491389960, spec. symbol 602143 - Studium v oblasti pedagogických věd – učitel
var. symbol 6491389960, spec. symbol 602143 - Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel
var. symbol 6491389960, spec. symbol 602143 - Studium pedagogiky pro učitele

Pro následující vzdělávací programy přijímací poplatek uhraďte až poté, co budete vyrozuměni, že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat.
var. symbol 6491389961, spec. symbol 602143 - Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku
var. symbol 6491389967, spec. symbol 602143 - Studium pro výchovné poradce

Souhlas